Marek Młodzikowski

Z wykształcenia matematyk (metody numeryczne) i kulturoznawca (specjalność filmoznawstwo), ukończone różnice programowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, które umożliwiły rozpoczęcie prac nad doktoratem. Od lat zatrudniony w koncernach zagranicznych w działach sprzedaży, rozpoczynając od stanowiska Przedstawiciela Handlowego, Key Account Managera, Sales Managera, kończąc na Dyrektorze Sprzedaży i członku Zarządu. Szybka i sprawna adaptacja i elastyczność – praca zarówno w FMCG, jak i B2B. Członek MENSA od 2000 roku. W firmie Hochland poza standardowym zakresem obowiązków negocjował export na Czechy, Słowację, Słowenię, Węgry, Irlandię, Anglię, Liban, Arabię Saudyjską, Litwę, Łotwę i Estonię. Współpracował z marketingiem w zakresie wprowadzania nowych produktów. Zarządzał budżetem BTL w ramach Działu Sprzedaży oraz sprzedażą wszystkimi możliwymi kanałami, bez kanibalizacji i utraty średniej ceny półkowej. Przeprowadzał prognozy, analizy i bieżący monitoring sprzedaży. Miał regularne kontakty z kolegami z innych krajów na analogicznych stanowiskach w celu wymiany doświadczeń oraz wdrażania wspólnej polityki w kontaktach z międzynarodowymi sieciami, jak Lidl, Makro, Auchan, etc. Pracując w Hochland miał ogromny wpływ na podwojenie obrotów firmy w przeciągu 5 lat. Pracował w Cersanit jako Commercial Director i był odpowiedzialny za sprzedaż produktów w 17 krajach, zarządzając działami sprzedaży w grupie 460 osobowej. Nadzorował sprzedaż w spółkach współpracujących, a nie należących do Grupy Cersanit poprzez współpracę i nadzór nad wyznaczonymi i raportującymi bezpośrednio prokurentami. Negocjował eksport do krajów bez struktur sprzedaży za pośrednictwem agentów handlowych oraz tworzył strategie rozwoju działu sprzedaży i nowej struktury w Polsce - jako wzoru do wdrożenia w innych krajach. Sprawował nadzór bezpośredni nad głównymi negocjacjami (światowe grupy zakupowe Kingfisher / Adeo), wyznaczał kierunki i granice negocjacyjne w ramach krajów i grup asortymentowych. Ściśle współpracował i negocjował z inwestorami z branży deweloperskiej oraz architektami i plastykami (dział inwestycji), nadzorował i negocjował import z Chin i dystrybucję produktów generycznych, renegocjacja warunków handlowych z międzynarodowymi grupami zakupowymi vs warunki ich członków na poszczególnych rynkach. W firmie Kilargo jako Dyrektor Sprzedaży był odpowiedzialny za sprzedaż w Polsce i eksport (marka Augusto, marki własne dla firm Lidl, Kaufland, Biedronka, Maxima, Tesco, Auchan, itp.), zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Środkowej, Wschodniej oraz Afryce Północnej. Wynegocjował w Lidl France i Lidl Portugal pierwsze dostawy, w Niemczech negocjował z Aldi, REWE, Kaufland, Rynek w UK – Yearsley, Iceland – deliveries, Scandinavia – Afrost, Baltic countries – Maxima, Greece – Elgio, Macedonia, Romania, Polska – Biedronka. Współpracował z Dreamworks przy wprowadzeniu licencji produktowej Penguins of Madagascar. Wcześniej zajmował się zarządzaniem i negocjacjami w następujących firmach: Młyny Soufflet Polska, Zeelandia Super Bake, Merloni Indesit Polska, Colgate Palmolive Poland. Wybrane szkolenia prowadzi w oparciu o wieloletnią praktykę oraz prace Sun-Tzu, i Musashi Miyamoto – strategia i taktyka w biznesie tożsama ze sztuką wojny i walki. Współpracował z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu jako ekspert opiniujący program nauczania w ramach projektu "Budowa potencjału rozwojowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przez wzrost jakości i efektywności kształcenia”. Interesuje go literatura postmodernistyczna, kino niezależne, kalistenika,  motocykle – HD Night Rod, psy rasowe - bullmastiff, fila brasileiro, sznaucer olbrzym. Praktykował Judo (były wicemistrz Polski juniorów), Kendo i Iaido (japońska szermierka mieczem bambusowym i formy z mieczem stalowym) oraz Tai-Chi – styl Chen. Jako hobby uprawia pływanie długodystansowe, rower górski (leśno-pagórkowy) a w 2007 roku przebiegł Maraton w Poznaniu.

Krzysztof Kuchciak

Ukończył Prawo i Administrację na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Aplikację Prokuratorską w Prokuraturze Wojewódzkiej w Lublinie. Do 2007 roku był prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Od tamtego czasu jest Mediatorem w sprawach gospodarczych i rodzinnych, prowadzi doradztwo prawne, negocjacje i wspomaganie zarządzania w firmach handlowych, finansowych i prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz ochrony środowiska, wspomaga reprywatyzację i zarządzanie jednostek służby zdrowia. Przez kilka lat pracował jako wykładowca przedmiotów prawniczych (wykłady z zakresu prawa pracy, prawa handlowego, cywilnego, administracyjnego, karnego materialnego i procesowego oraz prawa reklamy). Współpracował z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Wydziałem Zarządzania AGH w Krakowie oraz Polskim Centrum Mediacji w Warszawie gdzie prowadził wykłady z zakresu zagadnień prawnych mediacji w sprawach karnych, w postępowaniu z nieletnimi oraz alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów, a także z zakresu mediacji w sprawach cywilnych oraz realizował szkolenia praktyczne mediatorów. W latach 2007 – 2009 prowadził zajęcia i treningi umiejętności z zakresu negocjacji przy zajęciu nieruchomości. W latach 2010-2012 prowadził zajęcia z prawa mediacji w postępowaniu karnym, rodzinnym i nieletnich. Od 2012 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prowadzi zajęcia w zakresie kontaktu mediatora z policją, prokuraturą i sądem, a na Politechnice w Zabrzu Wydziale Zarządzania – szkolenie z mediacji szkolnej i nieletnich dla nauczycieli. Jest współautorem projektu szkolenia dla zawodowych mediatorów sądowych z zakresu „mediacji w sprawach cywilnych” oraz programu dla studiów podyplomowych „Negocjacje, arbitraż i mediacje sądowe” dla Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i programu dla studiów podyplomowych „Mediacja. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów” dla Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Interesuje się fotografią przyrodniczą, reportażową, modową, studyjną, produktową i obróbką graficzną zdjęć; uprawia turystykę górską – szczególnie region Bieszczad i jeździ na rowerze.

Joanna (Jeziorna) Hermann

Ukończyła z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na specjalności: Dyplomacja i negocjacje międzynarodowe uzyskując tytuł magistra. Posiada uprawnienia pedagogiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz pięcioletnie doświadczenie dydaktyczno-pedagogiczne. Wielokrotnie brała udział w dwu- i wielostronnych symulacjach negocjacyjnych. Jest specjalistką do spraw marketingu i organizacji. Współpracowała z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu prowadząc zajęcia na temat pozarządowych organizacji bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa informacyjnego. Została uhonorowana Medalem Rektorskim za wybitny wkład w rozwój Uczelni. Pracowała w Urzędzie Miasta Poznania w Biurze Kształtowania Relacji Społecznych, w którym prowadziła zadania związane z komunikacją z mieszkańcami miasta. Z wielką pasją i zamiłowaniem zajmuje się tematyką terroryzmu oraz szpiegostwa polityczno-wojskowego, z którego pisze pracę doktorską. Zagadnienia związane z protokołem dyplomatycznym, negocjacjami i komunikacją perswazyjną to dla Niej codzienność. Jest autorką wielu publikacji dla wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, m.in. na temat szpiegostwa, bezpieczeństwa, terroryzmu, agencji wywiadowczych, które ściśle wiążą się z negocjacjami, sztuką wywierania wpływu i uzyskiwania informacji oraz z grami negocjacyjnymi i perswazyjnymi. Prowadziła wywiady z ludźmi ze świata polityki międzynarodowej, m.in. z byłym ambasadorem Izraela w Polsce Szewachem Weissem, byłym agentem Centralnej Agencji Wywiadowczej Jamesem M. Olsonem, z autorką publikacji na temat szpiegostwa Rose Mary Sheldon i Krzysztofem Mroziewiczem, korespondentem wojennym i byłym ambasadorem Polski w Indiach.

JAKUB JAKUBOWSKI

Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikację adwokacką ukończył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (Uniwersytet Warszawski). Był stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Jego dotychczasowa kariera zawodowa łączy w sobie pracę w strukturach korporacyjnych, gdzie zajmując stanowisko średniego szczebla kierowniczego tworzył procedury wewnątrzzakładowe (antymobbingowe, obrotu dokumentacją), jak też późniejszą pracę prawnika. W ramach prowadzonej praktyki zawodowej obsługuje struktury regionalne jednego z największych ogólnokrajowych związków zawodowych, gdzie zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Prowadzi szkolenia członków organizacji związkowych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa oświatowego, doradza i koordynuje spory zbiorowe prowadzone zgodnie z przepisami ustawy, doradza stronie związkowej w procesie negocjacji porozumień w ramach procedury zwolnień grupowych. Reprezentuje klientów przed sądami i instytucjami w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (przywrócenie do pracy, odszkodowania, mobbing, dyskryminacja, o zapłatę, odwołania od decyzji ZUS). Realizuje procesy negocjowania i zawierania ugód w indywidualnych sprawach pracowniczych, występuje w charakterze obrońcy w postępowaniach dyscyplinarnych (postępowania wyjaśniające przed rzecznikami dyscypliny, ewentualnie przed Komisjami Dyscyplinarnymi). W ramach obsługi klientów zasiada w doraźnych Komisjach Antymobbingowych, bądź też reprezentuje przed takimi Komisjami pracowników. Występuje w roli pełnomocnika strony związkowej podczas negocjacji Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów ZFŚS. Tworzy i negocjuje teksty porozumień regulujących współpracę związków zawodowych z pracodawcą. Jest osobą zdecydowaną, solidną i ambitną, konsekwentnie realizującą wyznaczone cele. Cechują Go kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, a przy tym otwartość i wysoki stopień kultury osobistej. Zasiadając przy stole negocjacyjnym kieruje się maksymą nec temere, nec timide- bez zuchwałości, ale też bez lęku.