Nauka:

80% Szkoły Negocjatorów w Poznaniu stanowi warsztat a więc ćwiczenia praktyczne w formie scenek - odgrywanie ról, gier, symulacji, pracy w grupach, dyskusji moderowanych, burz mózgów, treningów umiejętności, analizowania studium przypadków, pracy w zespołach zadaniowych z wykorzystaniem mechanizmu synergii, udzielania informacji zwrotnych, obserwacji, lodołamaczy, ćwiczeń energetyzujących, itp., natomiast pozostałe 20%  to mini wykłady wprowadzające uczestników w tematykę zagadnień potrzebną do podejmowania dalszych działań.

Wszystkie wystąpienia negocjacyjne Uczestników będą nagrywane kamerą cyfrową. Uczestnicy będą otrzymywali swoje materiały wideo na pendrive'ach. 

Certyfikat:

Certyfikat jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Certyfikat wystawiamy w dwóch językach: polskim i angielskim, ew. na życzenie Uczestnika może to być inny dowolny język - niemiecki, francuski itp.

Uzyskany tytuł to: Negocjator