Trwa nabór do Rocznej Szkoły Negocjatorów w Poznaniu.

Ruszamy w październiku 2014 roku.

Czas trwania: październik 2014 – czerwiec 2015

10 zjazdów w soboty i niedziele

 

 Jak podjąć naukę w Rocznej Szkole Negocjatorów?

Należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, następnie podpisać umowę i dokonać wpłaty wpisowego. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przesyłamy mailowo lub w wersji papierowej (do wyboru) Umowę, która zawiera dane potrzebne do dokonania przelewu. Po uiszczeniu opłaty wpisujemy zgłoszoną osobę na listę Uczestników. Planowana liczebność jednej grupy wynosi 12 do 14 osób. Ilość miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę Uczestników decyduje data wpływu zgłoszenia i uiszczenie wpisowego.