Koszt Rocznej Szkoły Negocjatorów w Poznaniu wynosi 9500 zł brutto (950 zł za jeden zjazd).

 Pierwsza wpłata wysokości 1900 zł brutto jest wymagana po podpisaniu umowy i jednocześnie jest potwierdzeniem uczestnictwa w Szkole Negocjatorów.

Każda następna wpłata wysokości 950 zł brutto będzie płatna zawsze do 28-go dnia każdego miesiąca - z miesięcznym wyprzedzeniem.

 Istnieje możliwość zapłacenia w czterech ratach. Wówczas płatność za kolejny okres musi nastąpić z miesięcznym wyprzedzeniem. 

Ilość miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę Uczestników decyduje data wpływu zgłoszenia i uiszczenie wpisowego. 

 

Cena obejmuje:

zajęcia warsztatowe ze specjalistami w dziedzinie negocjacji w małych grupach, materiały z własnymi wystąpieniami negocjacyjnymi nagrane na pendrive, materiały w postaci drukowanych skryptów, przerwy kawowe, obiady, certyfikat ukończenia Szkoły Negocjatorów

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW:

I zjazd: 11-12 października 2014

II zjazd: 22-23 listopada 2014

III zjazd: 13-14 grudnia 2014

IV zjazd: 10-11 stycznia 2015

V zjazd: 31 stycznia - 1 lutego 2015

VI zjazd: 28 lutego - 1 marca 2015

VII zjazd: 28-29 marca 2015

VIII zjazd: 25-26 kwietnia 2015

IX zjazd: 23-24 maja 2015

X zjazd: 13-14 czerwca 2015